EPS 2 mặt phẳng

EPS 2 mặt phẳng

Thông số panel:

 • Chiều dài: Tối đa 1200mm
 • Khổ hiệu dụng: 1150, 1200mm
 • Độ dày panel: 50, 75, 100, 150, 200mm

Đặc điểm tôn:

 • Khổ tôn trên: 1000, 1200
 • Khổ tôn dưới: 1000, 1200
 • Độ dày tôn thông dụng:0.376, 0.426
 • Tỷ lệ mã hợp kim: 55% Al, 43.4% Zn, 1.6% Silicon
 • Khả năng chịu nhiệt: 300~350 oC
 • Độ đàn hồi: 70%-75%
Mô tả sản phẩm

Thông số panel:

 • Chiều dài: Tối đa 1200mm
 • Khổ hiệu dụng: 1150, 1200mm
 • Độ dày panel: 50, 75, 100, 150, 200mm

Đặc điểm tôn:

 • Khổ tôn trên: 1000, 1200
 • Khổ tôn dưới: 1000, 1200
 • Độ dày tôn thông dụng:0.376, 0.426
 • Tỷ lệ mã hợp kim: 55% Al, 43.4% Zn, 1.6% Silicon
 • Khả năng chịu nhiệt: 300~350 oC
 • Độ đàn hồi: 70%-75%
Close Menu
039 822 3362
039 822 3362
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD