•  Sản phẩm hợp tác giữa HADtecon và Takasyou Nhật Bản, công nghệ chuyển giao từ Nhật Bản
  •  Kết cấu vững chãi, đảm bảo cho mọi thời tiết
  •   Vật liệu cao cấp, tuyển chọn kĩ càng
  •   Tùy biến kích thước theo mô đun, tùy biến trang trí sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng
  •   Đa dạng mục đích sử dụng.
  •  Chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản
NHÀ LẮP GHÉP NISSEI HOUSE:  2N400-02

NHÀ LẮP GHÉP NISSEI HOUSE: 2N400-02

Nhà 2N400-02

Nhà 2N400-02

Nhà lắp ghép Nissei House: 4N400-02

Nhà lắp ghép Nissei House: 4N400-02

Close Menu
039 822 3362
039 822 3362
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD